Werkdomeinen

Individuele psychotherapie

Na kennismaking en eerste verkenning van de vraag starten er, bij wederzijds akkoord, gesprekken. Deze vertrekken vanuit de ervaringen en de belevingen van de cliënt. Er wordt stilgestaan, verkend, bevraagd en gepeild naar terugkerende patronen die vastzitten en andere verstoringen. We zoeken samen naar beweging in de patronen en naar nieuwe wegen om met zichzelf en de situatie beter om te gaan.

Relatietherapie

Partners kunnen samen komen, beide afzonderlijk, of individueel. Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden wordt gewerkt met één van de volgende benaderingen:

De experiëntiële benadering vertrekt van de beleving van elkaar en de verstoringen hierin.
De systeemtherapeutische benadering maakt de cliënten bewust van de wijze waarop zij met elkaar communiceren en werkt aan de verbetering hiervan. Er kan geleerd worden hoe te onderhandelen over conflictpunten. Met de analytische benadering richten we ons op de dieperliggende dynamieken en trachten we de ongezonde verstrengelingen hoe een koppel op negatieve manier op mekaar inwerkt te ontwarren en weer te helen.

Relaxatietherapie

Autogene Training kan aangeleerd worden als methode om zichzelf te kunnen ontspannen in stresssituaties, bij hyperventilatie, psychosomatische klachten of als verhoging van algemeen fysiek en mentaal welbevinden.

Mindfulness

De kern van dit gedachtengoed is met aandacht en zonder oordeel in het nu te leren zijn. Hierdoor kan je geleidelijk anders omgaan met angst, depressie of pijn. Je vecht er minder tegen, vindt manieren om sommige problemen te aanvaarden, terug een evenwicht te vinden, of op te lossen.