Praktisch

 • Maken van een afspraak:
  Consultaties gebeuren na afspraak;
  dit kan:
  - telefonisch (gelieve antwoordapparaat te gebruiken indien therapeut in gesprek) of
  - per mail
    (zie contact)
   
 • Annuleren van een afspraak:
  Indien u een afspraak – door uitzonderlijke omstandigheden – niet kan nakomen gelieve ten laatste 2 dagen vooraf telefonisch of per mail te verwittigen.
  Dit geeft andere cliënten de mogelijkheid sneller bijstand te verkrijgen. Gelieve om deze reden begrip te hebben dat niet tijdig geannuleerde afspraken in rekening worden gebracht.
   
 • Omgeving:
  Gesprekken gebeuren in een rustige omgeving en in een sfeervolle ruimte bij de therapeute aan huis. Indien u vóór of na een sessie de behoefte hebt wat te bezinnen in de natuur dan vindt u op enkele minuten van mijn praktijk de beslotenheid van Bertembos of de vergezichten van het heuvelende Dijleland.
   
 • Belangrijk: voor bepaalde therapieën kan een tegemoetkoming van het ziekenfonds bekomen worden.
  Voor informatie hieromtrent gelieve contact op te nemen met uw persoonlijk ziekenfonds.